menu

ODC level 2

In deze accreditatietraining ligt het accent op analytisch coachen op basis van de ODC.

Je doorloopt zelf een coachingstraject onder begeleiding van een leercoach. In deze leercoaching diep je thema’s uit die je doorgewerkt moet hebben voordat je in staat bent anderen te coachen. Dit om overdracht en tegenoverdracht te (h)erkennen en te hanteren. Daarna doe je vijf metingen bij vrienden/familie en je coacht hen vervolgens. 

ODC certified professional level 2

Na afronding kun je analytisch coachen.

Tijdsduur: driedaagse training + 2 terugkomdagdelen + leercoaching

Voor meer informatie over de level 2 training kun je hier een factsheet downloaden: link naar PDF