menu

Competence

De ODC helpt om de optimale match te vinden tussen gewenst profiel en kandidaat. Maar minstens zo waardevol: dit instrument stelt je in staat om in het traject dat daaraan voorafgaat dat gewenste profiel objectief op te stellen, op basis van de reeds aanwezige competenties in een (management)team. Dit voorkomt ineffectieve selectie, ingegeven door de vele subjectieve factoren die ons handelen bepalen. 

Dankzij de unieke koppeling van competenties aan onbewuste drijfveren is de meting betekenisvoller en diepgaander dan welke assessmenttool ook. De ODC-meting levert een uiterst betrouwbaar en compleet beeld van de persoon in kwestie, uitgedrukt in termen van natuurlijk gedrag, natuurlijk potentieel en aangeleerd en dus kwetsbaar gedrag. Aangeleerde competenties c.q. aangepast gedrag komen ineens helder aan de oppervlakte en daarmee kan direct het verband worden gelegd met ineffectiviteit die iemand laat zien in stressvolle situaties of periodes.

De resultaten kunnen niet alleen ingezet worden bij de beoordeling van een team-match, maar kunnen ook als startpunt dienen voor een (nieuwe) carrière of als richtingwijzer voor loopbaanontwikkeling. De ODC helpt werkgevers en werknemers om tot uitstekende prestaties te komen op bedrijfsmatig en persoonlijk vlak.