menu

Odin consultancy

Odin consultancy (bege)leidt grote verandertrajecten in organisaties met de ODC als richtinggevend instrument. Doorgaans is één van onze partners regiehouder van een dergelijk verandertraject. Odin consultancy staat samen met Odin academy en Odin company garant voor succesvolle en duurzame organisatieverandering.